donderdag 25 mei 2017

 
307
Voorzitter: Jacek Karpiński
207
Voorzitter: Małgorzata Dowlaszewicz
8.30-9.15
Freek van de Velde (Leuven) – De rol van demografie in taalverandering
Paweł Zajas (Poznań) – Op reis naar een marktsucces. Cees Nooteboom en Elisabeth Borchers
9.15-9.45
KOFFIEPAUZE
Katedra Filologii Niderlandzkiej, ul. Kuźnicza 21-22 (3de verdieping)
307
Voorzitter: Gábor Pusztai
308a
Voorzitter: Wilken Engelbrecht
308b
Voorzitter: Katarzyna Tryczyńska
OKN
Voorzitter: Paweł Zajas
9.45-10.15
Jelica Novaković-Lopušina
(Belgrado)
Noodgedwongen op reis: over vluchtelingenheimwee in Nederland
Marlou de Bont (Wenen)
Gedeelde wereldbeelden. Consciences landschapsbeschrijvingen als school voor de collectieve waarneming
Markéta Štefková (Bratislava)
Community interpreting binnen de opleidingen neerlandistiek extra muros. Rol en positie van tolken van en naar LLD’s in de tegenwoordige migratiegolf
Aleksandar Đokanović (Belgrado)
Jason en de Argonauten in de 20ste eeuw
10.15-10.45
Orsolya Réthelyi (Boedapest)
‘Een Hongaartje in huis’. Vluchtelingenpolitiek als didactische boodschap in Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur
Dorota Pawlicka (Poznań)
Transfer van de Nederlandse beeldende kunst op het veld van het Nederlands Internationaal Cultuurbeleid
Pavlína Knap-Dlouhá (Olomouc)
De rol van de sociaal tolk. Enkele socioculturele aspecten van het tolken in adoptieprocedures
Agnes Sneller (Boedapest)
In het voetspoor van Oedipus
10.45-11.15
Emmeline Besamusca (Wenen)
‘Rabat’: een roadmovie als metafoor voor integratie?
Camiel Hamans (Poznań)
Het reisverhaal als spiegel van het denken
Željana Pancirov-Cornelisse/Ana Marija Žagar/Frieda Steurs
(Zagreb/Leuven/Leiden)
Vertalen voor toerisme: een oefening in persuasieve teksten. Casus: de Nederlandstalige brochure over Zagreb
Yves T’Sjoen / Carl de Strycker
(Gent/Stellenbosch/Brno)
Reizen met Awater
11.15-11.45
Benjamin Bossaert (Bratislava)
Op pad met Jan de Lichte en Juraj Jánošík: literaire lieux-de-mémoire als toeristische trekpleisters
Julia Albert-Balazsi (Boedapest)
Brieven, dertig jaar lang op reis
Muriel Waterlot (Lublin)
Bevordering van de ICC van NVT-taalleerders in vertaalcolleges via het vertalen van directieve teksten met cultuurspecifieke elementen
Barbara Kalla/Róża Rydz-Tanona
(Wrocław)
Een reis met twee overstappen. Poolse bewerking voor kinderen van ‘De kleine Johannes’ door Frederik van Eeden als dubbele adaptatie
11.45-13.15
LUNCH
Bar Bazylia, ul. Kuźnicza 42
307
Voorzitter: Stefan Kiedroń
308a
Voorzitter: Ingrid Degraeve
308b
Voorzitter: Jan Pekelder
OKN
Voorzitter: Yves T’Sjoen
13.15-13.45
Andreas Nijenhuis-Bescher
(Grenoble)
Franse beeldvorming over de Nederlanden in 17e-eeuwse reisverslagen
Maarten Rombouts (Zagreb)
Een alternatieve reisgids als didactische methode
Kateřina Křižová (Olomouc)
Woorden op reis: Nederlandse uitleenwoorden in het Tsjechisch
Bram Lambrecht (Leuven)
De dimensies van het reizen in rouwpoëzie van de 21ste eeuw. Boskma, Enquist, Knibbe
13.45-14.15
Joanna Skubisz (Wrocław)
“… het ancker nu wel by de kat settē en blyven t’huys op een luwe Reede by den haert, daer een goet vier aen leyt.” Maritieme motieven in de Nederlandse emblematabundels uit de 17de eeuw
Markéta Šemberová (Olomouc)
‘Functie van Spreken is Zilver…’ als een leerboek
Agata Kowalska-Szubert
(Wrocław)
Veni, vidi, egredi. Reiswerkwoorden in contrast
Barbara Kalla/Monika Włodarczyk (Wrocław)
Reizen op één been. ‘Voorspel van een gebroken liefde’ (2007) door Geert De Kockere & Isabelle Vandenabeele als complex cross-over prentenboek
14.15-14.45
Adam Bžoch (Ružomberok)
Reizen en praten in de Gouden Eeuw
Eszter Zelenka (Boedapest)
Het beeld van reizen en toerisme in leergangen NT2
Roland Nagy (Boedapest)
Kort reisverhaal van twee Nederlandse leenfonemen: lexicale [ʃ] en [ʒ] in het Corpus Gesproken Nederlands
Janina Vesztergom (Boedapest)
Wijzigingen opslaan? Herinneringen op reis in Tom Lanoye’s ‘Een perfecte moord (een thriller)’ en Samuel Becketts ‘Krap’s Last Tape’
14.45-15.15
Przemysław Paluszek
(Opole/Poznań)
Letterkundige reisagenten. Over de rol van de 19de-eeuwse Nederlandse literatuurhistorici in de reis terug naar de 17de eeuw
Kristin Tytgat (Brussel)
Wie zijn de ‘Vlaamse Meesters’ in de schilderkunst? Een aanzet tot terminologische verklaring
Zuzanna Czerwonka (Wrocław)
Een fonetische reis door Nederland en Vlaanderen – over niet-standaardvariëteiten van gesproken Nederlands binnen colleges Nederlands(e uitspraak)
Sabine Ernst (Münster)
‘De stad in het dal lokt, ik moet er soms heen […] Zoektochten door een schuldig landschap
15.15-15.45
KOFFIEPAUZE
Katedra Filologii Niderlandzkiej, ul. Kuźnicza 21-22 (3de verdieping)
307
Voorzitter: Jelica Novaković-Lopušina
308a
Voorzitter: Freek Van de Velde
308b
Voorzitter: Joke Bossens
OKN
Voorzitter: Agnes Sneller
15.45-16.15
Sonya Mihaylova Dimitrova
(Veliko Tarnovo)
Het reismotief in de romans van Tommy Wieringa ‘Joe Speedboat’, ‘Caesarion’ en ‘ Dit zijn de namen’
Iva Rezková (Praag)
Morfologische tendensen van intrasententiële codewisseling tussen het Nederlands en het Engels
Milan Křiž (Olomouc)
Hoeveel ruimte is er voor muziek en poëzie in het taalverwervingsonderwijs NVT in Centraal-Europa?
Łukasz Kozak (Wrocław)
Herinnering aan de Grote Oorlog als een reis in de tijd
16.15-16.45
Bożena Czarnecka (Wrocław)
Tommy Wieringa stuurt ‘Ansichtskarten’. Over de charmes van een kort reisverhaal
Markéta Kluková (Olomouc)
Op reis naar (on)bepaaldheid: Markering van onbepaalde nominale constituenten in het Nederlands en het Tsjechisch
Ingrid Degraeve (Brussel)
Docenten NVT en Neerlandistiek virtueel op reis: het gebruik van blended en online leren voor docentennascholing
Małgorzata Łyczykowska
(Poznań)
‘Poolse kwestie’ in Nederland in de jaren 1914-1918. Culturele propaganda en kennisoverdracht
16.45-17.15
Lukáš Vítek (Praag)
Franca Treur en Tommy Wieringa als de auteurs van de 21ste eeuw: de schrijver binnen en buiten het literatuurbedrijf
Beata Sprawka (Lublin)
Nederlandse vaste verbindingen met diernamen in het Nederlands, Frans en Pools
Agnieszka Kucfir (Wrocław)
Waarom leer je Nederlands? – over de rol van motivatie en houding in tweede- en vreemde-taalververwing
Renáta Doanová (Praag)
Literatuur die door ruimte reist: Het beeld van Tsjechië in het naoorlogse Nederlandse en Vlaamse proza
17.30-19.00
OP REIS IN WROCŁAW
route 1: Het culinaire Wrocław
route 2: Wrocław-studentenstad
route 3: Het culturele Wrocław
19.30 Borrelavond met studenten Nederlands uit Wrocław!
Klub UFF
Nankiera 1
50-140 Wrocław
Advertenties