CALL FOR PAPERS

“Je kunt de vele talen van Europa beschouwen als een hindernis voor de reiziger. Net zoals je de Alpen kunt zien als een hindernis op weg naar Italië.” – schreef in 2012 taaljournalist Gaston Dorren. Maar alle talen, alle culturen en alle literaturen zijn zoals de Alpen “juist bezienswaardigheden om je eindeloos over te verbazen en ademloos aan te vergapen. Elke dag open, toegang gratis”.

Laten we daarom samen op reis gaan naar de kleurrijke wereld van taal, literatuur en cultuur die ons omringt. De route kan je zelf bepalen…

Literatuur over reizen beslaat verslagen van bedevaarten, VOC-journalen, koloniale literatuur of reportages. Maar de literatuur zelf reist ook: ze wordt bijvoorbeeld naar andere talen vertaald. Het onderzoek naar de betekenis van deze vertalingen, maar ook naar de rol van de vertaler is een van de leidende richtingen in de internationale neerlandistiek van de afgelopen jaren.

De gespecialiseerde taal die gebruikt wordt op reis, in de toeristische branche of in teksten over reizen, lijkt in veel aspecten heel apart te zijn. De gebruikte terminologie is er maar een bewijs van. Ook mag men de talige en buitentalige elementen niet vergeten, die bijvoorbeeld de communicatie in de toeristische sector vergemakkelijken. En de taal zelf reist ook: in de tijd (veranderingen, evolutie), in de ruimte (culturele problemen bij de vertaling, verschillen en overeenkomsten tussen talen) en soms in allebei.

Gebleken is dat toerisme ook een rijke bron van inspiratie voor het (intercultureel) onderwijs vormt. Les geven buiten het leslokaal, samen met studenten hun eigen stad in het Nederlands exploreren, zijn methodes, die steeds meer aanhangers in de regio lijken te hebben. En hoe doceert men toeristisch Nederlands? Welke onderwerpen moeten in de lessen vaktaal aan bod komen? Dat willen we graag met alle deelnemers van het colloquium bespreken.

We kijken uit naar lezingen binnen de neerlandistiek die verbonden zijn met, onder andere, deze onderwerpen:

  • reisliteratuur;
  • literatuur die door de tijd en/of ruimte reist – vertaling, receptie, inspiratie;
  • het element van landschap als bron van kennis over de taal, literatuur en cultuur;
  • cultuurspecifieke elementen in de taal, in de vertaling en in de NVT-didactiek;
  • talen die door de tijd en/of ruimte reizen – veranderingen binnen de Nederlandse taal al dan niet in vergelijking met andere talen;
  • toeristisch Nederlands (taal in de toeristische sector: reisfolders, reclame, websites, gidsen, e.d.);
  • gespecialiseerde communicatie in de toeristische branche;
  • toeristische projecten in de NVT-didactiek.

Wij nodigen iedereen uit voorstellen voor bijdragen (in het Nederlands) van 20 minuten in te dienen in alle richtingen binnen de neerlandistiek en Lage Landen-studies, op het gebied van de taal- en letterkunde, vertaalkunde, didactiek, culturele studies, culturele en politieke geschiedenis, etc.

Geïnteresseerden kunnen voor 20 oktober 2016 het formulier aan comenius2017wroclaw@gmail.com opsturen met een samenvatting van de geplande lezing van ongeveer 300 woorden.

Advertenties